03-03-2020: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ (ΦΕΚ 666/28-2-2020)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 666/28-2-2020 η απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας για αναστολή των εκδρομών εκτός Ελλάδας.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ