09.03.2020: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΦΕΚ 727/τ.Β΄

Σας διαβιβάζουμε το ΦΕΚ 727/Β΄ που αφορά την αναστολή όλων των σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ