11-03-2020: Ενημέρωση Διευθυντή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας αναφορικά με το μέτρο προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ