17-03-2020: Λειτουργία της ΔΠΕ Κέρκυρας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας για όλο το χρονικό διάστημα των έκτακτων μέτρων για το κορωνοϊό. Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει θα πρέπει να κλειστεί τηλεφωνικό ραντεβού. Για το παραπάνω λόγο δεν θα πρέπει να γίνονται επισκέψεις στα γραφεία χωρίς ραντεβού. Ευχαριστούμε για τη κατανόηση