ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Υπό κατασκευή)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4057: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ): ΦΕΚ 1340/Β/2002 και Ν. 1304/82