ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Υπό κατασκευή)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4057: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ): ΦΕΚ 1340/Β/2002 και Ν. 1304/82

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Φάκελοι Ατομικών Στοιχείων

Π.Δ. 79/2017 - Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων