15-05-2018: Ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμό οργανικών κενών του Δ.Σ. Αγίου Ιωάννη

Ορθή επανάληψη οργανικών κενών Δ.Σ. Αγίου Ιωάννη

 

  Οργανικές θέσεις  Οργανικά τοποθετημένοι  Οργανικά κενά
Δ.Σ. Αγίου Ιωάννη   13  9 4

07-05-2018: Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας για μεταθέσεις/ οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ και βελτιώσεις θέσης

 Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας σχετικά με τις διαδικασίες :

  • ρύθμισης των οργανικών υπεραριθμιών
  • δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης - βελτίωσης θέσης

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Από

Παρασκευή 4/5/2018

Έως

Tρίτη 8/5/2018

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης κατά προτεραιότητα οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων σχ. έτους 2017-2018

Τετάρτη  9/5/2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ για

- τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα και

- Αναμόρφωση πινάκων οργανικών κενών

Από

Πέμπτη 10/5/2018

Έως

Παρασκευή 18/5/2018

Πρόσκληση

- ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων βελτίωσης θέσης και

- νεομετατιθέμενων εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης

 Οι δηλώσεις βελτίωσης - οριστικής τοποθέτησης θα γίνουν αποκλειστικά μέσω του Online συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), όπου θα αναγράφονται με σειρά προτίμησης οι σχολικές μονάδες προτίμησης για μετάθεση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε (βελτίωση θέσης) ή οριστική τοποθέτηση (για τους νεομετατιθέμενους). Σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης υπάρχουν στην αρχική σελίδα του ανωτέρω συστήματος. Μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις  9/5/2018, θα ακολουθήσει η σχετική πρόσκληση.

1-6-2017:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.
Εγκύκλιος Διευθυντών Σχολείων 2017 (1).
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ.
ΥΔ για Διευθυντές.
ΦΕΚ_78_τ.Α'_30-05-2017-ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.
Υπουργική Απόφαση: Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων.