25-05-2017: ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2017

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Αναρτά μετά την υπ’ αρ.17/25-5-2017 συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε Κέρκυρας:

τoν πίνακας μεταθέσεων εντός  ΠΥΣΠΕ–οριστικών τοποθετήσεων των κλάδων ΠΕ60 ,

ΠΕ70,ΠΕ70(ΣΜΕΑΕ),ΠΕ11,ΠΕ06 και ΠΕ16

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί του παρακάτω πίνακα μέχρι την Τετάρτη 31-05-2017 και ώρα 12.00 μ.μ

Συνημμένα: α)  Πίνακας Μεταθέσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

                     β ) Αλφαβητικός κατάλογος εμπρόθεσμων δηλώσεων οριστικής

                         τοποθέτησης/μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ  ανά ειδικότητα

                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

                                                                               Χρήστος Κ. Άνθης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕ70

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕ60

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕ16

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕ11

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕ06