07-05-2018: Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας για μεταθέσεις/ οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ και βελτιώσεις θέσης

 Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας σχετικά με τις διαδικασίες :

  • ρύθμισης των οργανικών υπεραριθμιών
  • δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης - βελτίωσης θέσης

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Από

Παρασκευή 4/5/2018

Έως

Tρίτη 8/5/2018

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης κατά προτεραιότητα οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων σχ. έτους 2017-2018

Τετάρτη  9/5/2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ για

- τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα και

- Αναμόρφωση πινάκων οργανικών κενών

Από

Πέμπτη 10/5/2018

Έως

Παρασκευή 18/5/2018

Πρόσκληση

- ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων βελτίωσης θέσης και

- νεομετατιθέμενων εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης

 Οι δηλώσεις βελτίωσης - οριστικής τοποθέτησης θα γίνουν αποκλειστικά μέσω του Online συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), όπου θα αναγράφονται με σειρά προτίμησης οι σχολικές μονάδες προτίμησης για μετάθεση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε (βελτίωση θέσης) ή οριστική τοποθέτηση (για τους νεομετατιθέμενους). Σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης υπάρχουν στην αρχική σελίδα του ανωτέρω συστήματος. Μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις  9/5/2018, θα ακολουθήσει η σχετική πρόσκληση.