07-06-2018: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05(Γαλλικής Γλώσσας), ΠΕ07(Γερμανικής Γλώσσας),ΠΕ08(Εικαστικών) και ΠΕ86(Πληροφορικής) για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση».

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΔΗΛΩΣΗ

ΤΟ ΦΕΚ