18-06-2018: Ενημερωτικό σημείωμα για οριστικές τοποθετήσεις και εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ86 γενικής αγωγής

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΑ