01-09-2018: Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων - αποσπάσεις κλάδου ΠΕ60/ ΠΕ70 και αποσπάσεις - συμπληρώσεις κλάδων ΠΕ86, ΠΕ08

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ