09-09-2018: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών δασκάλων και νηπιαγωγών γεν. παιδείας, δασκάλων και νηπιαγωγών εξειδικευμένης (παράλληλη), δασκάλων και νηπιαγωγών εξατομικευμένης (τμ. έντ.), ΖΕΠ και φυσικής αγωγής

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ)

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ)

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΖΕΠ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σήμερα 09.09.2018, σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν αύριο Δευτέρα 10.09.2018 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.