10-09-2018: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ91.01, ΠΕ79.01 και ΠΕ86 (ανακοινοποίηση στο ορθό)

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛ. ΠΕ06

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛ. ΠΕ08

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛ. ΠΕ91.01

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛ. ΠΕ79.01

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛ. ΠΕ86 (ανακοινοποίηση στο ορθό)

 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σήμερα 10.09.2018, σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν αύριο Τρίτη 11.09.2018 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.