08-10-2018: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών β' φάσης, τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 από δευτεροβάθμια

ΕΓΓΡΑΦΟ 1

ΕΓΓΡΑΦΟ 2