09-11-2018: ΚΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕ07

ΚΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕ07 (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ)

 

 

Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (5 ΩΡΕΣ) + Δ.Σ. ΓΟΥΒΙΩΝ (2 ΩΡΕΣ) + Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ (4 ΩΡΕΣ) + Δ.Σ. ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ (4 ΩΡΕΣ)

 

 

Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ (2 ΩΡΕΣ) + Δ.Σ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ (4 ΩΡΕΣ) + Δ.Σ. ΠΕΤΡΙΤΗ (4 ΩΡΕΣ) + Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ (3 ΩΡΕΣ) + Σ.Κ. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ (2 ΩΡΕΣ)

 

Η ΑΙΤΗΣΗ