09-11-2018: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες, τη Δευτέρα 12.11.2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Τ.Υ. ΖΕΠ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ