22-05-2019: Τοποθέτηση Οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70(Δασκάλων) που βρίσκονται στη διάθεση της Δ.Π.Ε Κέρκυρας

Η ΑΠΟΦΑΣΗ