09-09-2019: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ05 (ορθή επανάληψη), ΤΥ-ΖΕΠ και ΠΕ60ΕΑΕ

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται, σύμφνωνα με τους συνημμένους πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν αύριο 10.09.2019 στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και να αναλάβουν υπηρεσία.

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ (Ορθή επανάληψη)

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΥ-ΖΕΠ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60 ΕΑΕ