10-09-2019: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: παράλληλης - εξειδικευμένης δασκάλων, παράλληλης - εξειδικευμένης νηπιαγωγών και ΣΜΕΑ - εξατομικευμένης

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται, σύμφνωνα με τους συνημμένους πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν αύριο 11.09.2019 στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και να αναλάβουν υπηρεσία.

 

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΜΕΑ - ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ