10-09-2019: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: νηπιαγωγών

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται, σύμφνωνα με τους συνημμένους πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν αύριο 11.09.2019 στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και να αναλάβουν υπηρεσία.

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ