11-09-2019: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών μουσικής

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται, σύμφνωνα με τους συνημμένους πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν αύριο 12.09.2019 στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και να αναλάβουν υπηρεσία

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ