11-09-2019: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών γερμανικών, θεατρικής αγωγής, ΣΜΕΑ-Εξατομομικευμένη ΠΕ70 (Ορθή επανάληψη), αγγλικών και εικαστικών

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται, σύμφνωνα με τους συνημμένους πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν αύριο 12.09.2019 στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και να αναλάβουν υπηρεσία

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΜΕΑ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕ70 (Επανάληψη στο ορθό)

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ