02-10-2019: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β' Φάσης

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία, αύριο 3-10-2019, στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ