08-10-2019: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11


Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής
(από Διάθεση ΠΥΣΔΕ, και αναπληρωτή εκπαιδευτικού)
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία, σήμερα 08-10-2019, στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες