12-11-2019: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γ' φάσης αγγλικών, νηπιαγωγών, δασκάλων, θεατρικής αγωγής και πληροφορικής

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία αύριο 13-11-2019, στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ06

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ86

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ91.01