12-11-2019: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γ' φάσης νηπιαγωγών παράλληλης στήριξης και γυμναστών

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία αύριο 13-11-2019, στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ11