05.03.2020: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 και βελτιώσεις

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία αύριο 06-03-2020, στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ