28-07-2020: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Τοποθετούμε, λόγω λειτουργικής υπεραριθμίας, και αποσπούμε, κατόπιν αίτησής τους, τους  παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ70 σε ΣΜΕΑ και Τ.Ε., για το διδακτικό έτος 2020-2021 όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:                                              

ΠΕ 60

ΠΕ 70

ΣΜΕΑΕ