28-08-2020: Ανακοίνωση τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Τοποθετήσεις νεοδιόριστων δασκαλων ειδικής αγωγής 

Τοποθετήσεις νεοδιόριστων νηπιαγωγών ειδικής αγωγής