16.10.2020: ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70 Γενικής Αγωγής , ΠΕ 70 Ειδικής Αγωγής και ΠΕ60 Γενικής Αγωγής που προσλήφθηκαν με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μέχρι τη Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. σύμφωνα με τα παρακάτω κενά.

ΚΕΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ