16.10.2020: ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70 Παράλληλης Στήριξης, που προσλήφθηκαν με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μέχρι τη Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. σύμφωνα με τα παρακάτω κενά.

ΚΕΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ