19.10.2020: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  τρίμηνης διάρκειας οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν αύριο 20 Οκτωβρίου 2020.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για τους οποίους ικανοποιήθηκε η βελτίωση θέσης, ομοίως,οφείλουν να παρουσιαστούν αύριο 20 Οκτωβρίου 2020 στη νέα τους τοποθέτηση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ