27-09-2016:ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ

   Η Διεύθυνση Α΄/θμιας Διεύθνσης Κέρκυρας

αναρτά τα λειτουργικά κενά για την τοποθέτηση των αναπληρωτών κλάδων: ΠΕ70,ΠΕ70 (Παράλληλη Στήριξη), ΠΕ60,ΠΕ06,ΠΕ19 και ΠΕ07 σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

  Δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης  και με fax (26610 47202) έως την Τετάρτη 28/9/2016  στις 11.00 π.μ

 

ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΠΕ60

ΚΕΝΑ ΠΕ70(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΚΕΝΑ ΠΕ19

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ