29-06-2016: Προσωρινές Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το διδακτικό έτος 2016-2017

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας

Καλεί:

Τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. , να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα υποδείγματα που σας κοινοποιούμε, στη Δ/νση Π.Ε.  Κέρκυρας, έως  και 19 Αυγούστου 2016, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά προβλεπόμενα δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα γίνει η μοριοδότηση των αιτήσεων.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα καλούνται να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης όσοι εκπαιδευτικοί παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. καθώς και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων από μετάταξη.

 Τηλ .επικοινωνίας: 2661023602 (Γραμματεία Π.Υ.Σ.Π.Ε)

                                2661039014  (Γραμματεία-Πρωτόκολλο)

Fax :                        2661047202

 

Η πρόσκληση

Αίτηση προσ. τοποθέτησης ή απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

Αίτηση απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ

22-4-2016: Πινάκας μορίων μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με τα ονόματα και τα μόρια των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση. Σας διευκρινίζουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν εμφανίζονται στον πίνακα καθώς δεν έχουν ακόμη δηλωθεί τα σχολεία επιλογής. Παρακαλούνται οι αιτούντες να ελέγξουν το συνημμένο πίνακα ως προς τα μόριά τους και σε περίπτωση διαφωνίας να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2661040069.

Ο πίνακας