27-09-2016:ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ

   Η Διεύθυνση Α΄/θμιας Διεύθνσης Κέρκυρας

αναρτά τα λειτουργικά κενά για την τοποθέτηση των αναπληρωτών κλάδων: ΠΕ70,ΠΕ70 (Παράλληλη Στήριξη), ΠΕ60,ΠΕ06,ΠΕ19 και ΠΕ07 σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

  Δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης  και με fax (26610 47202) έως την Τετάρτη 28/9/2016  στις 11.00 π.μ

 

ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΠΕ60

ΚΕΝΑ ΠΕ70(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΚΕΝΑ ΠΕ19

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

13-09-2016: Λειτουργικά Κενά Αναπληρωτών κλ. ΠΕ08 και ΠΕ32

   Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

αναρτά τα λειτουργικά κενά για την τοποθέτηση των αναπληρωτών κλάδου ΠΕ08 και ΠΕ32 σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

  Δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης  και με fax (26610 47202) έως την Τετάρτη 14/9/2016  στις 11.00 π.μ

 

Πίνακας Λειτουργικών Κενών κλ. ΠΕ08

Πίνακας Λειτουργικών Κενών κλ. ΠΕ32

Δήλωση Τοποθέτησης