06-08-2016: Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Αποσπασμένων από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας:

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

καλεί τους  εκπαιδευτικούς  όλων των κλάδων που ήρθαν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας με απόσπαση από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε όποια σχολική μονάδα επιθυμούν, έως την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 και ώρα 12.00 μ.μ. (fax 26610 47202)

Συνημμένα:

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

15-7-2016: Ανακοίνωση Μεταθέσεων Κλάδων ΠΕ60-ΠΕ70 και Οργανικά Κενά Ειδικοτήτων

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Αναρτά μετά τη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε Κέρκυρας που πραγματοποιήθηκε στις 14-07-2016 :

α)τoυς πίνακες μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ–οριστικών τοποθετήσεων των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 μετά τη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε Κέρκυρας που πραγματοποιήθηκε στις 14-07-2016 .

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί των παρακάτω πινάκων μέχρι την Πέμπτη 21-07-2016 και ώρα 12.00 μ.μ

β) Τα οργανικά κενά των ειδικοτήτων ΠΕ06-ΠΕ16 και ΠΕ11 και καλεί τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω ειδικοτήτων:

Α.που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας και έκαναν αίτηση για οριστική τοποθέτηση.

Β.που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης –μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ

να συμπληρώσουν τη δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης με τα σχολεία προτίμησής τους

έως την Πέμπτη 21-07-2016 και ώρα 12.00 μ.μ

Συνημμένα:α) Μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε κλ. ΠΕ60 και ΠΕ70

                   β ) Οργανικά κενά κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16 και ΠΕ11

                   γ) Δήλωση οριστικής τοποθέτησης-μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ

                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

                                           Χρήστος Κ. Άνθης

22-07-2016: Πίνακες Μεταθέσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Οριστικών Τοποθετήσεων των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16 και ΠΕ11

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Αναρτά μετά τη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε Κέρκυρας που πραγματοποιήθηκε στις 22-07-2016:

τoυς πίνακες μεταθέσεων εντός  ΠΥΣΠΕ–οριστικών τοποθετήσεων των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16 και ΠΕ11.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί των παρακάτω πινάκων μέχρι την Παρασκευή  29-07-2016 και ώρα 12.00 μ.μ

 

Συνημμένα:

A) Μεταθέσεις –οριστικές τοποθετήσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε κλ. ΠΕ06, ΠΕ16 και ΠΕ11

 Β) Εναπομείναντα οργανικά κενά κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16 και ΠΕ11 μετά τις μεταθέσεις

                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

                                             Χρήστος Κ. Άνθης

 

Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ κλ. ΠΕ06

Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ κλ. ΠΕ16

Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ κλ. ΠΕ11

Οργανικά Κενά Αγγλικών

Οργανικά Κενά Μουσικής

Οργανικά Κενά Φυσικής Αγωγής

06-07-2016: Μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας - Γνωστοποίηση Κενών Οργανικών Θέσεων

Η Διεύθυνση Π.Ε. Kέρκυρας:

Καλεί:

  1. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 και  ΠΕ60 που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας και έκαναν αίτηση για οριστική τοποθέτηση.
  2. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών, γενικής και ειδικής αγωγής, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης
  3. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας

να συμπληρώσουν τη δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης με τα σχολεία προτίμησής τους

έως την Τετάρτη 13-07-2016 και ώρα 12.00 μ.μ

                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

                                              Χρήστος Κ. Άνθης

 

Η Πρόσκληση

Οργανικά κενά Δασκάλων

Οργανικά κενά Νηπιαγωγών

Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής

Αίτηση Εντός ΠΥΣΠΕ

Αίτηση από άλλο ΠΥΣΠΕ