19.10.2020: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  τρίμηνης διάρκειας οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν αύριο 20 Οκτωβρίου 2020.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για τους οποίους ικανοποιήθηκε η βελτίωση θέσης, ομοίως,οφείλουν να παρουσιαστούν αύριο 20 Οκτωβρίου 2020 στη νέα τους τοποθέτηση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

16.10.2020: ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70 Παράλληλης Στήριξης, που προσλήφθηκαν με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μέχρι τη Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. σύμφωνα με τα παρακάτω κενά.

ΚΕΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

16.10.2020: ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70 Γενικής Αγωγής , ΠΕ 70 Ειδικής Αγωγής και ΠΕ60 Γενικής Αγωγής που προσλήφθηκαν με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μέχρι τη Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. σύμφωνα με τα παρακάτω κενά.

ΚΕΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ