14-05-2018: Οδηγίες για την υποβολή αίτησης βελτίωσης/ οριστικής τοποθέτησης

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης βελτίωσης/ οριστικής τοποθέτησης

 

Προσοχή: Δεν μπορείτε να υποβάλλετε νέα αίτηση

-Αν έχετε πάρει μετάθεση χρειάζεται να συμπληρώσετε προτιμήσεις στην αίτηση 003.ΠΕΤ01.

-Αν αιτείστε βελτίωση θέσης/μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ χρειάζεται να συμπληρώσετε προτιμήσεις στην αίτηση 003.ΠΕΒ01

Τα βήματα για τη συμπλήρωση προτιμήσεων είναι τα εξής:

1.Πηγαίνετε στην περιοχή αιτήσεις Μετάθεσης και ανοίξτε την αντίστοιχη αίτηση βελτίωσης.

2.Πατήστε το κουμπί Διόρθωση

3.Συμπληρώστε τις σχολικές μονάδες από τις Διαθέσιμες Προτιμήσεις με τη σειρά που επιθυμείτε.

4.Πατήστε το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση

Πλέον, η αίτησή σας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να την εκτυπώσετε