24-07-2017: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ

Σας κοινοποιούμε τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών της ΔΙΠΕ Κέρκυρας, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ