27-07-2017: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. - δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης (και για όσους έχουν αποσπαστεί από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε.), παρατείνεται έως την Πέμπτη 10-08-2017 και ώρα 12.00 μ.μ.

 

 

                                                                                     Ο Διευθυντής Εκπ/σης Π.Ε. Κέρκυρας

                                                                                                    Χρήστος Κ. Άνθης