08-08-2017: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΕΓΓΡΑΦΟ