08-09-2017: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70 ΚΑΙ ΠΕ 60 ΕΑΕ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ