09-09-2017: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ