09-09-2017: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ