11-09-2017: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛ.ΠΕ60,ΠΕ70,ΠΕ06,ΠΕ08 ΚΑΙ ΠΕ16

Η ΑΠΟΦΑΣΗ