15-09-2017: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛ.ΠΕ70 ΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ(Ζ.Ε.Π)

ΑΠΟΦΑΣΗ