20-09-2017: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔ.ΚΛ. ΠΕ06

ΑΠΟΦΑΣΗ