28-09-2017: ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05 (ΓΑΛΛΙΚΩΝ) ΣΤΗ Β’/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ