4-12-2017: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ